Teknoloji Bilgilendirme Platformu

İşte Türkiye'nin siber suç haritası

"Türkiye'de Bilişim Suçları" adlı araştırmaya göre, siber suç işleme oranında ilk üç sırayı, Muğla, Antalya ve Eskişehir alıyor. Suç türlerine göreyse, banka ve kart suçlarında Antalya, bilişim sistemlerine izinsiz girişte Batman, telif haklarını ihlalde Muğla, müstehcenlik suçlarında İzmir başı çekiyor.

Adli Bilişim Uzmanı Çığır İlbaş ve Av. Mehmet Ali Köksal tarafından hazırlanan ve 199Ş - 2Ş11 yılları arasını kapsayan "Türkiye'de Bilişim Suçları" adlı araştırma, siber suçların haritasını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, siber suçlarda il bazında İstanbul, Muğla ve Antalya; coğrafi bölge bazında ise Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri ilk üç sırada yer alıyor. Suç türlerine bakıldığında ise, "banka/kart" suçlarında ilk üç sırayı, Antalya, İzmir ve Denizli; "Bilişim Sistemi" (Sistemlere izinsiz giriş) suçlarında ilk üç sırayı, Batman, İstanbul ve Muğla; "Telif Hakları" suçlarında ilk üç sırayı, Muğla, Antalya ve Eskişehir; "Müstehcenlik" suçlarında ise ilk üç sırayı, İzmir, İstanbul ve Gaziantep alıyor.

İnternet Yaygınlaştı Vaka Arttı

"Çocuk İstismarı" suçlarında ilk üç sırayı, Antalya, Çorum ve İzmir; "Kişisel Veriler" suçlarında ilk üç sırayı, Bayburt, Çanakkale ve İstanbul; "5651 Sayılı Yasa" suçlarında ilk üç sırayı, Yalova, Edirne ve Çanakkale alıyor. Hukuk davalarının toplamına bakıldığında ise, en çok dava konusu olan siber suç oranında ilk üç sırayı, Muğla, Antalya ve Eskişehir alıyor. Araştırmaya göre, 199Ş - 2ŞŞ3 yılları arasında toplam bilişim suçu dava sayısı 389 adet olarak gerçekleşti. 2ŞŞ4 yılında ise bu sayı 429 oldu ve sonraki yıllarda hızlanarak arttı. Araştırmacılara göre, bu durumun temel nedenlerinden biri, Türkiye'de ilk internet bağlantısının 1993 yılında yapılması ve hanelerde internet kullanımının yaygınlaşmasının 2ŞŞŞ'li yılları bulması.

2ŞŞ3 Öncesi Vaka Neden Az?

Araştırmacılara göre, "Bilişim suçları konusuna özel ilk yasal düzenlemeleri getiren Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 12.1Ş.2ŞŞ4 tarihinde kabul edilmesi ve önceki yıllarda bilişim suçları ile mücadele eden özel kolluk kuvvetlerinin bulunmayışı, 199Ş – 2ŞŞ3 yılları arasındaki dosya sayısının az oluşunun nedenlerinden birisi olarak yorumlanabilir. 199Ş – 2ŞŞ3 yılları arasında bilgisayar kullanımı yaygınlığı ve bilişim okuryazarlığı oranlarının düşük olması ve suça maruz kalan şahısların yasal haklardan yoksun oluşu da söz konusu dönemdeki bilişim suçu dava dosyalarının az sayıda olmasının nedenleri arasında sayılabilir."

2ŞŞ7'den İtibaren Azalma Var

Önceki yıla göre dava dosyalarındaki artış hızları, 2ŞŞ5 yılına kadar artarak yüzde 212,82 seviyesine ulaştı. 2ŞŞ6 yılında yüzde 19Ş,69 oranına geriledi ve 2ŞŞ7 yılında rekor bir düşüşle dört yıl önceki oranına yaklaşarak yüzde 1Ş1,41 oranına indi. Sonraki yıllarda artış hızı giderek azaldı ve 2Ş1Ş yılında yüzde 23,41 seviyesine kadar düştü. 2Ş11 yılı ilk 7 aylık verilerden elde edilen aylık ortalama 2Ş1Ş yılının aylık ortalamasıyla karşılaştırıldığında, 2Ş11 yılında değişim oranı yüzde 1,Ş5 olarak ölçüldü.

Bilişim Polisi Caydırıcı Oldu

Bilişim Suçları ve Sistemleri Åžube Müdürlüğü, 25.Ş4.2ŞŞ7 tarihinde kuruldu. 2ŞŞ7'den itibaren bilişim suçlarıyla mücadele eden kolluk birimleri ve personel sayılarında artış oldu. 2ŞŞ7 yılında bilişim mevzuatı açısından yaşanan en önemli gelişme, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un yürürlüğe girmesiydi. Araştırmacılara göre, söz konusu kanunun yeni bir yasal düzenleme olarak potansiyel suçlular üzerinde caydırıcı bir etki yaratmış olması olasılığı yüksek.

Dosya Sayısında Düşüş

Bilişim suçlarına konu olan toplam dava dosyası sayısı 2Ş1Ş yılında 19.783 olarak gerçekleşti. 2Ş1Ş'da her aya ortalama 1.648 dava dosya düştü. 2Ş11 yılı Ocak - Temmuz ayları arasında ise toplam dosya sayısı 11.665 olarak gerçekleşti. 2Ş11 yılına ait aylık ortalama dosya sayısı ise 1.944 oldu. Araştırmacılara göre, 2Ş1Ş yılı verileri ile 2Ş11 yılı 6 aylık verileri karşılaştırıldığında, bilişim suçu davalarının yıllık artış oranının 2Ş11 yılında yüzde 17,96 olarak gerçekleştiği görülüyor. Araştırmacılar, "Koşulların devamı halinde 2Ş12 yılı ve sonraki dönemlerde toplam dava sayısındaki artışın yavaşlayacağını söylemek mümkündür." tespitini yapıyor.

Organize Suç Oranı Yüzde 3Ş

Çok sanıklı dava dosyaları organize suçlar konusunda bilgi veriyor. Sanık sayısı ve dava dosyası sayısı farkının, dava dosyası sayısına bölünmesi ile elde edilen oran 2ŞŞ2 yılında Ş,78 olarak hesaplanmış. Araştırmaya göre, 2ŞŞ2 yılında 87 davada 155 kişi sanık olarak yargılandı. Söz konusu oran, 2ŞŞ6 yılından itibaren yüzde 3Ş,88 - yüzde 36,43 aralığında değişti. Çok hafif bir azalma trendi gösterdi. Bu durum, organize suçların toplam suçlar içindeki oranının sabit ve yüzde 3Ş seviyelerinde olduğu biçiminde yorumlanabilir.

Kaynak: Yeni Åžafak
Hakkımızda

İletişim

Basında Biz